Vorderseite des Modells 726X der X-pert Line
Vorderseite des Modells 726X der X-pert Line
Detailbild des Touchscreens der X-pert Line.

การใช้งานที่หรูหราผ่านหน้าจอสัมผัสและจอยสติ๊กพร้อมคำ�แนะนำ�ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย

Detailbild des Verschlussgeräts und des Touchscreens der X-pert Line.

หัวซีลแบบครบวงจรพร้อมหน้าจอสัมผัสและชุดควบคุมที่มีรูปทรงตามหลักการ ยศาสตร์

Detailbild des Tool-Lifts der X-pert Line.

Tool-Lift ช่วยปรับสมดุลการทำ�งานของหัวซีล

Rückseite des Modells 726X der X-pert Line
Detailbild der ergonomischen Griffe der X-pert Line.

การจัดการที่ง่ายดายและสะดวกสบายพร้อมที่จับที่มีรูปทรงตามหลักการยศาสตร์

Detailbild der Verkleidung der X-pert Line.

รับประกันความปลอดภัยในการทำ�งานที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ด้วยการออกแบบที่มีระดับ

front
Vorderseite des Modells 726X der X-pert Line
back
[Translate to Thailand:] Rückseite des Modells 726X der X-pert Line
360°
[Translate to Thailand:] Vorderseite des Modells 726X der X-pert Line

ErgoPack 713X / 726X / 745X – X-pert Line.

มาตรฐานการรัดพาเลทที่เหมาะกับการทำ�งาน! X-treme ตามหลักการยศาสตร์ – X-treme แบบสะดวกสบาย – X-treme แบบกระบวนการที่เชื่อถือได้

X-pert Line เป็นตัวกำ�หนดมาตรฐานใหม่ อุปกรณ์ อเิ ลก็ ทรอนกิ สข์ นั้ สงู และหนา้ จอสมั ผสั ทอี่ อกแบบ ใหมบ่ นหวั ซลี และระบบรดั สายทำ�ใหห้ นา้ จอผใู้ ช้ ใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้ ในแง่ของการยศาสตร์ X-pert Line ยังเป็นตัวกำ�หนดมาตรฐานใหม่อีก ด้วย

 

อุปกรณ์มาตรฐาน:

 

 • การใช้งานที่หรูหราผ่านหน้าจอสัมผัสและจอยสติ๊กพร้อมคำ�แนะนำ�ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย;
 • หัวซีลแบบครบวงจรพร้อมหน้าจอสัมผัสและชุดควบคุมที่มีรูปทรงตามหลักการ ยศาสตร์
 • Tool-Lift ช่วยปรับสมดุลการทำ�งานของหัวซีล
 • การจัดการที่ง่ายดายและสะดวกสบายพร้อมที่จับที่มีรูปทรงตามหลักการยศาสตร์
 • รับประกันความปลอดภัยในการทำ�งานที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ด้วยการออกแบบที่มีระดับ

 

อุปกรณ์พิเศษสำ�หรับ:

 

 • Headpiece with bumper (ฝาครอบและกันชน): สำ�หรับการรัดพาเลทที่มีการเหลื่อมออกด้านข้างถึง 40 มม. เช่น การห่อด้วยกระดาษ แข็งหรือพื้นผิวด้านข้างที่ไม่เรียบ
 • Line Laser (เลเซอร์เส้น): เลเซอร์เส้น ระบุระยะห่างและการจัดแนวของเครื่องกับพาเลท ซึ่งช่วยให้การวาง ตำ�แหน่งของเครื่องด้านหน้าพาเลททำ�ได้ง่ายขึ้น
 • Reversing sledge (เลื่อนเลี้ยว):
  • อุปกรณ์เลื่อนเลี้ยว 85S: (มีเฉพาะสำ�หรับ E-conomy Line) เป็นเลื่อนรุ่นที่บางกว่ารุ่นมาตรฐาน ความกว้างต่ำ�สุด: 160 มม. แทนที่จะเป็น 185 มม. ในอุปกรณ์มาตรฐาน
  • เลื่อนเลี้ยว 47: (สำ�หรับ X-pert Line และ E-conomy Line) เป็นรุ่นที่แคบลงมาของเลื่อนมาตรฐาน ความสูงต่ำ�สุด: 47 มม. แทนที่จะเป็น 87 มม. ในอุปกรณ์มาตรฐาน
  • เลื่อนเลี้ยว 47S: (สำ�หรับ X-pert Line และ E-conomy Line) เป็นเลื่อนรุ่นที่บางกว่าเลื่อนเลี้ยวรุ่น 47 ความกว้างต่ำ�สุด: 160 มม. แทนที่จะเป็น 185 มม. ในอุปกรณ์มาตรฐาน
 • Triplex–Tool–Lift: Triplex–Tool–Lift ช่วยให้การดึงและการซีลไม่เพียงแต่ที่ด้านข้างของพาเลท (การซีล ด้านข้าง) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซีลที่ด้านบน (การซีลด้านบน) โดยไม่ต้องถอดหัวซีล ออกจาก Triplex–Tool–Lift ความสูงของพาเลทขั้นต่ำ�สำ�หรับการซีลด้านข้างคือ 760 มม. ความสูงของพาเลทสูงสุดสำ�หรับการซีลด้านบนคือ 780 มม. ความสูงของพาเลท ขั้นต่ำ�สำ�หรับการซีลด้านบนคือ 100 มม.
 • หัวซีลที่สามารถถอดออกได้จาก Triplex–Tool–Lift: หากสายรัดจำ�เป็นต้องดึงให้ตึงและซีลในตำ�แหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Triplex– Tool–Lift เช่น ภายในกล่องขนส่งแบบลวดตาข่ายหรือสำ�หรับการรัดในแนวนอน โดย การถอดสลักเกลียวจะสามารถถอดหัวซีลออกได้และสายรัดจะสามารถดึงและเชื่อมใน ตำ�แหน่งใดก็ได้
 • Strap brake relief (ตัวช่วยผ่อนแรงเบรกสายรัด): ความต้านทานเบรกของม้วนสายรัดสามารถลดลงได้ถึง 20% เพียงแค่เหยียบที่คัน เหยียบ การดึงสายรัดออกด้วยตนเองนั้นง่ายกว่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับพา เลทที่สูง 1.2 เมตรขึ้นไป

Video

make a reference
Write a testimonial
 • NO-NAIL BOXES

  Michèle Detaille

  At NO-NAIL BOXES we have been working with ErgoPack strapping systems for more than 10 years—and they have definitely improved our employees’ well-being. The operator can strap without bending down, which relieves back strain. Due to its full mobility, this machine has enabled us to optimise our shipping department. In addition, large pallets can now be strapped by a single operator instead of two.

  Grand-Duché de Luxembourg

  17.05.2018

 • FPC Food Plastics Pty Ltd

  Andrew Conway - Engineering Ma

  We have been using ErgoPack´s strapping system since March 2016. After the training by our contact Mr. Stephen Pickering, our team could work far more efficiently with the machine now doing all the manual strapping tasks. The work is not only faster, but is also easier and with less physical demands placed on the operators. In addition, we are strapping more pallets in less time which supports operational efficiency. We are extremely satisfied with the equipment.

  Australia

  19.07.2017

 • ACIST Europe BV

  Theo van der Zweep

  We are very glad that we have upgraded our dispatch department three years ago with an ErgoPack 725E. We do not want to miss the ease of work through the improved ergonomics. We would like to thank Mr. Walter Horn Ruiz for the good cooperation and can highly recommend ErgoPack. Theo van der Zweep Logistics and Purchasing Specialist www.acist.com

  The Netherlands

  17.04.2017

 • Piant Stanztechniek BV

  Jolanda Konings

  We have been using ErgoPack's strapping system since May 2016. After the training by our contact Mr. Walter Horn Ruiz, the employees were able to work quickly with the machine. The employees are still enthusiastic, the work is not only faster, but is also easier and with less burden for them. Therefore, none of the employees would want to miss the system any more. We are absolutely convinced of the reliability and robustness and can therefore recommend it without restriction! www.piant.nl Jolanda Konings

  The Netherlands

  28.03.2017

 • MSD Animal Health Intervet International B.V.

  René Zelten

  We first saw ErgoPack at the Logistica fair and were amazed at the system. Since February 2016 we are now working with a 725E with Triplex Tool-Lift. After the instruction by Mr. Horn Ruiz and a short training phase, we are very happy to have made this purchase. My colleagues are very satisfied with the improved workflow

  The Netherlands

  20.03.2017

 • LelyPharma BV

  Marcelo Dekker

  We have been working with the ErgoPack 725E since 03/2015 and are very satisfied! The process of strapping has become much simpler and more back-friendly for us. We would like to recommend the system. The support of Mr. Horn Ruiz is good, the contact is very unbureaucratic and simple! Marcelo Dekker Warehouse supervisor

  The Netherlands

  06.03.2017

 • Kobelco Welding of Europe BV

  Henk Kessen

  Since December 2013 we own our ErgoPack 725E and are very satistied with it. It has been so far one of our best investments in the past as the ErgoPack is very easy to handle, efficient and ergonomic. After the briefing our staff was able to work with it very fast. The solution with the chainlance has improved the strap process in that way that nobody has to bend and to walk around the pallets. In addition the ErgoPack is nearly maintenance free. Everything related to the device is well explained in the manual. We can recommend the product and the service without limitation and would surely decide to purchase it again. H. Kessen Purchase Manager

  The Netherlands

  14.02.2017

 • INVISTA B.V.

  Fer Vrösch

  Since May 2015 we own one ErgoPack 725E model. Our warehouse staff is happy with it as they do not have to bend anymore which is a great improvement. With the ErgoPack they are able to strap all our pallets in an efficient and ergonomic way. Until now we had no technical issues with the ErgoPack. The device is nearly maintenance free, just follow the instructions which are well described in the manual. I can surely recommend the product as well as the service provided by the staff from ErgoPack in Germany and Mr. Walter Horn Ruiz our contact person without limitation. Fer Vrösch A.T.O / Quality Engineer INVISTA B.V.

  The Netherlands

  27.10.2016

 • Coolblue BV

  Joep Vos

  Our first contact with ErgoPack was in April 2015, since then we now own two 725E devices. We decided to purchase ErgoPack because of the benefit that it provides our colleagues in the warehouse. They do not need to bend and to walk around the pallets anymore and in certain ways they are also quicker. Our warehouse staff is 100% positive about this assistance. With ErgoPack we can strap all sizes of pallets safe and easy. Furthermore the system is durable, low-maintenance and easy to handle. Just make sure you follow the proper instructions as to avoid damaging the strapunit or its battery. The service and help provided by the staff from ErgoPack in Germany and Mr. Walter Horn Ruiz is quick and uncomplicated. We surely would decide again for ErgoPack! Joep Vos Senior BKG Coolblue BV

  The Netherlands

  16.08.2016

 • Timmerije

  Chris Visschedijk

  We saw for the first time the ErgoPack solutions at the LOGISTICA show in Utrecht 2015 Since May 2016 we work now with the ErgoPack 725E and the employees in our warehouse are very satisfied with this device. It is so easy to handle, efficient and ergonomic. After the briefing our staff was able to work with it quite fast. Our staff members are glad that they do not need to bend anymore and to walk around the pallets. We can recommend the product without limitation and would surely decide to purchase it again. 24.06.2016 Netherlands

  The Netherlands

  04.08.2016

1/10

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

 

700X713X726X745X
กำ�ลังไฟ

235W

235W

กำ�ลังขับ

มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเฟืองเฉียง ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเฟืองเฉียง ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชุดแบตเตอรี่

3 x 12V
แบตเตอรี่ AGM

3 x 12V
แบตเตอรี่ AGM

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน

36V

36V

จ�ำ นวนการรดั สายตอ่ การชารจ์ แบตเตอรหี่ นงึ่ ครงั้ (การรัดสายมาตรฐาน*)

650

650

เครื่องชาร์จ

เครื่องชาร์จ 36V 4.5A

เครื่องชาร์จ 36V 4.5A

ความเร็วของโซ่

66m/min

66m/min

การตั้งค่าความกว้างพาเลท

ผ่านหน้าจอสัมผัส Industrial Siemens ปรับได้ทีละ 10 ซม. ใช้งานร่วมกับถุงมือทำ�งาน

ผ่านหน้าจอสัมผัส Industrial Siemens ปรับได้ทีละ 10 ซม. ใช้งานร่วมกับถุงมือทำ�งาน

การตั้งค่าอื่น ๆ

ตัวเลือกการตั้งค่าแยกต่างหากผ่านทางหน้าจอสัมผัส Industrial Siemens เช่น:

 • •ความเร็วโซ่
 • ความยาวโซ่
 • จับเวลาสแตนด์บาย
 • เวลาในการยกสายรัดสำ�หรับตำ�แหน่งบน,
 • เปิด/ปิด เลเซอร์เส้น
 • เปิด/ปิด หัวซีล

ตัวเลือกการตั้งค่าแยกต่างหากผ่านทางหน้าจอสัมผัส Industrial Siemens เช่น:

 • •ความเร็วโซ่
 • ความยาวโซ่
 • จับเวลาสแตนด์บาย
 • เวลาในการยกสายรัดสำ�หรับตำ�แหน่งบน,
 • เปิด/ปิด เลเซอร์เส้น
 • เปิด/ปิด หัวซีล

ไฟแสดงสถานะ
 • สัญลักษณ์แสดงระดับการชาร์จแบบกราฟิกและเป็น %
 • ตั้งค่าความกว้างพาเลท
 • ตัวบ่งชี้ถาวรของตำ�แหน่ง ChainLance แบบกราฟิก
 • รอบการรัดสาย
 • หน้าต่างบานเลื่อนเปิดแบบกราฟิกและเป็นตัวอักษร
 • คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย
 • อธิบายเมนูทีละขั้นตอนสำ�หรับการเปลี่ยนม้วนสายรัดในโหมดกึ่งอัตโนมัติ

 • สัญลักษณ์แสดงระดับการชาร์จแบบกราฟิกและเป็น %
 • ตั้งค่าความกว้างพาเลท
 • ตัวบ่งชี้ถาวรของตำ�แหน่ง ChainLance แบบกราฟิก
 • รอบการรัดสาย
 • หน้าต่างบานเลื่อนเปิดแบบกราฟิกและเป็นตัวอักษร
 • คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย
 • อธิบายเมนูทีละขั้นตอนสำ�หรับการเปลี่ยนม้วนสายรัดในโหมดกึ่งอัตโนมัติ

การอัพเดตซอฟต์แวร์

อัปเดตง่าย ๆ ผ่านก้าน USB

อัปเดตง่าย ๆ ผ่านก้าน USB

การรับรอง AGRcheckcheck
ChainLance

โซ่แบบพิเศษ เสริมใยแก้ว แรงสไลด์นุ่มความแข็งแรงสูง

โซ่แบบพิเศษ เสริมใยแก้ว แรงสไลด์นุ่มความแข็งแรงสูง

อุปกรณ์ช่วยยกcheckcheck
หัวซีลcheckcheck
แรงดึงcheck

150N - 1200N

400N - 2500N

400N - 4500N

ประเภทสายรัด

PP/PET

PP/PET

ความกว้างสายรัด

9-25mm

9-13mm

12-16mm

15-19mm

ความหนาสายรัด

0,5-1,3mm

0,35-0,85mm

0,5-1,0mm

0,8-1,3mm

อุปกรณ์พิเศษ

Triplex-Tool-Liftcheckcheck
หัวซีลถอดออกได้checkcheck
เลเซอร์เส้นcheckcheck
ตัวช่วยผ่อนแรงเบรกสายรัดcheckcheck
ตัวเลื่อนเลี้ยว

47 / 47S

47 / 47S

ส่วนหัวและกันชนcheckcheck

อุปกรณ์เสริม

Mobile Overheight Modulecheckcheck
อุโมงค์ของตัวเลื่อนแบบคงที่checkcheck
ฐานอุโมงค์สำ�หรับเลื่อนแบบเคลื่อนที่checkcheck
รถเข็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามหลักการ ยศาสตร์checkcheck