รถเข็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามหลักการยศาสตร์

[Translate to Thailand:] [Translate to Great Britain:] Blick auf den ergonomischen Akkuwechselwagen von ErgoPack

การยศาสตร์ ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ - คุณสมบัติเหล่านี้ เป็นลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

รถเข็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามหลักการยศาสตร์ทำ�ให้ง่าย ต่อการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบรัดสายรุ่น ErgoPack X-pert Line และ ErgoPack E-conomy Line และทำ�ให้ มีการขนส่งตามหลักการยศาสตร์และปลอดภัยระหว่าง สถานที่ชาร์จแบตเตอรี่และระบบรัดสาย

ErgoPack ของ คุณ สามารถรองรับแบตเตอรี่ได้ 3 ลูก

ล้อ 4 ล้อช่วยให้จัดตำ�แหน่งรถเข็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ล็อค เข้ากับระบบ ErgoPack ผ่านสะพานเชื่อมต่อได้สะดวก สบายตามหลักการยศาสตร์ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อที่มั่นคงนี้ ทำ�ให้สามารถเปลี่ยน แบตเตอรี่ได้ง่ายดาย สำ�หรับความต้องการสูงสุดในทุก สภาพแวดล้อมการทำ�งาน

[Translate to Thailand:] [Translate to Great Britain:] Ergonomische Akkuwechselwagen - Einhängen der Verbindungsbrücke
[Translate to Thailand:] [Translate to Great Britain:] Ergonomischer Akkuwechselwagen - Entnahme Akku
[Translate to Thailand:] [Translate to Great Britain:] Ein Mann nutzt den ErgoPack Akkuwechselwagen zum Austauschen der Akkus an seinem Umreifungsgerät.