• Pristavte ErgoPack pred paletu. Vodiaca reťaz ....
  • pretiahne páskup popod paletu, ...
  • ... a znovu hore na opačnú stranu
  • naspäť do rúk operátora.
  • Vodiaca reťaz ...
  • sa zasunie naspäť do stroja.
  • Podávač pásky podá druhý koniec pásky a
  • zváracia hlava ...
  • ... pásku pevne zvarí.