Naša filozofia
 

Od roku 1999 je predmetom podnikánia našej spoločnosti technologická odbornosť v oblasti mobilného páskovánia paliet. Z tohto dôvodu vyvíjame, vyrábame a distribuujeme celosvetovo jedinečné mobilné systémy viazania paliet najvyššej kvality, s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ergonómiu pri manuálnom páskovaní. Týmto podporujeme zdravie a motiváciu zamestnancov a zvyšujeme efektivitu logistických procesov našich zákazníkov. Definujeme úplne novo a zásadne tému páskovania paliet, a to novými inovatívnymi produktmi s vysokou funkčnosťou a s patentovaným, jedinečným prínosom pre zákazníka.

Udržiavaním neustáleho kontaktu s používateľmi z rôznych odvetví priemyslu dokážeme pružne reagovať priamo na potreby a požiadavky zákazníkov. Rast našej spoločnosti je pre nás hnacím motorom a našim deklarovaným cieľom je aj naďalej zvyšovať podiel na trhu. Už teraz tu zohrávame vedúcu úlohu a sme medzinárodne uznávanými špecialistami v odbore mobilných páskovacích systémov. Aktívna hospodárska činnosť našej firmy je založená na nasledujúcich piatich pilieroch firemnej kultúry:

Zamestnanci


Základ úspechu našej spoločnosti je založený na správaní každého jedného zamestnanca. Zodpovedné správanie, tímová spolupráca a vzájomné odhodlanie k plneniu cieľov sú základom pre inovatívne technologické riešenia a najvyššiu kvalitu, ktorá zabezpečuje našu konkurenčnú výhodu a pozíciu na trhu. Vzájomný kontakt zamestnancov sa zameriava na konštruktívne, vecné riešenie problémov a v tomto pozitívnom prostredí čelí náš silný a profesionálny tím každodenným výzvam spoľahlivo a svedomito. Naši zamestnanci sa plne stotožňujú s filozofiou spoločnosti a zaviazali sa zodpovedne pracovať a úlohy plniť s plným nasadením. Prikladáme veľký význam kvalifikácii a ďalšiemu vzdelávaniu našich zamestnancov a chceme podporovať ich individuálne schopnosti a zaistiť tak spravodlivú odmenu za odvedenú prácu a výkon.

Zákazníci


Záujem o zákazníkov je zásadnou témou našej činnosti. Meradlom kvality poskytovaných služieb je výhradne spokojnosť zákazníkov. Naším cieľom je ponúknuť klientom iba výrobky a služby, ktoré majú vysokú kvalitu a funkčnosť a môžu byť prevádzkované efektívne a užívateľsky priateľsky. V záujme našich klientov kladieme veľký dôraz na vzájomnú spoluprácu s vybranými partnermi po celom svete.

Technologická odbornosť


Už viac ako 20 rokov budujeme naše skúsenosti a uplatňujeme ich ďalej vo vývoji a výrobe inovatívnych patentovaných systémov, ktoré prinášajú prevrat v mobilnom páskovaní paliet vo všetkých priemyselných odvetviach. Nové, inovatívne a spoľahlivé produkty vyrábame vyváženou kombináciou najnovších technológií s osvedčenými, testovanými materiálmi. Pre zabezpečenie a zväčšenie náskoku, investujeme veľkú časť finančných prostriedkov do výskumu a vývoja. Okrem toho neustále pracujeme na ďalšom rozvoji, zlepšovaní súčasného sortimentu a na optimalizáciu všetkých technických a organizačných procesov. Cieľom kontinuálneho procesu zlepšovania je - okrem zvýšenia vlastnej konkurencieschopnosti - najvyššia úroveň kvality produktov a služieb pre zabezpečenie trvalého úspechu u našich zákazníkov.

Partnerstvo


Férové jednanie a lojalita voči všetkým zúčastneným stranám - či už ide o zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, finančné inštitúcie alebo štát - má pre nás prvoradý význam. Rešpektujeme všetky dohody a záväzky. Pokladáme sa za férového a spoľahlivého partnera s vysokými profesionálnymi štandardmi, kladúci veľký dôraz na udržanie dlhodobých a pevných obchodných vzťahov. Pri výbere našich zmluvných partnerov dbáme preto, aby ich požiadavky na kvalitu boli porovnateľné s našimi, aj ohľadom partnerstva.

Životné prostredie


Ochrana životného prostredia a zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi je pri všetkých našich obchodných aktivitách prioritou. Vyrábame a predávame výhradne produkty šetrné k životnému prostrediu. Naše výrobky sledujú vždy najnovší technický vývoj a pre bezpečné a zdravotne nezávadné používania sú v súlade s platnými zákonmi.

Lauingen, 12. decembra 2012