• Karlheinz Arker, chef för teknik och utveckling
  • Christian Stuber, chef för service och tillverkning
  • Marcel Fischer, expert på ErgoPack Air och handverktyg.

Din tillfredsställelse är vårt uppdrag!

Service per telefon:
Om du behöver hjälp med din bandmaskin, kommer våra tekniker i första hand att försöka lösa problemen tillsammans med dig via telefon. Detta fungerar i de flesta situationer.

Lånenheter:
Om maskinen behöver repareras kan vi skicka en av våra lånemaskiner (tillkommer en kostnad).

Reparation:
Din maskin kommer att kontrolleras och repareras på vårt servicecenter i Älvängen och returneras inom en kort period.