Teknisk expertis inom pallbandandet har varit grunden för vårt företag ända sedan invigningen 1999. I detta sammanhanget utvecklar, tillverkar och fördelar vi mobila pallbandssystemet av högsta kvalité vilket är unikt över hela världen. Vårat mål är att förbättra säkerheten och ergonomin betydligt inom områdena manuell pallbandning. Därför strävar vi efter att förbättra hälsan och motivationen hos alla våra användare samt effektiviteten hos våra kunders logistikprocesser. Samtidigt definierar vi helt pallbandets fält genom att fokusera på innovativa produkter med hög funktionalitet och unika patenterande försäljningsställen. Genom att hålla en konstant nära dialog med våra användare från olika branscher kan vi svara direkt till våra kunder. Behov och krav med speciella anpassningar och framsteg. Den vinst givande tillväxten i vårt företag är drivkraften och det är vårt mål att ytterligare utöka den höga nivån av befintliga marknadsandelar för att bli erkänd som ledande internationellspecialist inom mobilt pallbandningssystem. De aktiva ekonomiska aktiviteterna i vårt företag bygger på följande fem pelare i vår företagsstruktur:

Anställda

Grunden till framgången av vårat företag reflekteras direkt av varje anställds handlingar. Ansvarsfullt beteende, lagarbete och ömsesidig beslutsamhet, vilket kommer att säkra vår ledning i marknaden och där med framtiden för vårt företag. Respektfull kontakt mellan varandra kompletteras av konstruktiv och verklig problemlösning. I denna miljö mästrar en stark och högt professionell grupp medvetet och tillförlitligt alla utmaningar. Våra anställda identifierar med deras arbete, är engagerade i sitt arbete och ansvarsfulla med deras plikter. Därmed kan de uppnå enastående arbetsprestationer. Vi lägger särskilt mycket vikt på kvalificeringen och utbildningen av våra medarbetare och strävar efter att vidare utveckla sina perspektivmöjligheter samtidigt som de ger en rättvis utvärdering och kompensation för deras arbete och prestanda.

Kunder

Kundintresset är grunden för våra handlingar. Kvaliteten på vår egen prestation mätas genom att tillfredsställa våra kunder. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder uteslutande med kvalitetsprodukter och tjänster som erbjuder en hög nivå av funktionalitet, effektivitet och användarvänlighet. För våra kunders bästa prioriterar vi ett samarbete med utvalda partners över hela världen.

Teknisk expertis

I över 15 år har vi byggt vår erfarenhet av att utveckla och tillverka innovativa patenterade pallbandningssystem, som har revolutionerat mobil pallbandning i många industrisektorer. Vi använder ett balanserat urval av beprövade och testade material samt state-of-the-art teknik för att utveckla och tillverka innovativa och pålitliga kvalitetsprodukter. För att ytterligare säkra och utöka vår ledning, går stora delar av våra investeringar till forskning och utveckling. Dessutom strävar vi ständigt efter att förbättra och förfina vårt nuvarande sortiment av produkter, liksom alla våra tekniska och organisatoriska processer. Bortsett från att öka vår egen konkurrenskraft, är målet för denna ständiga förbättringsprocess att ge den maximala mängden produkt och servicekvalitet och därmed försäkra uthållig framgång med våra kunder.

Partnerskap

Samarbetsvillighet och lojalt uppförande gentemot alla våra sammarbets partners - vare sig det gäller anställda, kunder, leverantörer eller myndigheter - är av största vikt. Allt arrangemang, åtaganden eller andra uttalanden uppmuntras. Vi anser oss själva till att vara en pålitlig affärspartner med hög professionalism och tar stor hänsyn till vi förstår oss att vara rättvis och pålitlig affärspartner med mycket professionella normer och specifik sätter stort värde på hållbara, långsiktiga affärsrelationer. I sin tur betalar vi särskild uppmärksamhet att yrkeskompetensen bland våra utvalda affärspartners sammanfaller med våra.

Miljö

Med all vår verksamhet är miljöskydd och ansvarsfull hantering av naturresurser av yttersta betydelse för oss. Vi tillverkar uteslutande och distribuerar produkter vars produktionskedja är helt miljövänlig enligt det aktuella kunskapsläget. Våra produkter inkluderar alltid den senaste tekniska utvecklingen och är i enlighet med gällande lagar och accepterade industriella och statliga normer för att försäkra säker och hälsosäker arbetsmiljö.

Lauingen, 12 december 2012

Andreas Kimmerle
(VD och ägare)