AGR kvalitetscertifering

"Aktion Gesunder Rücken e. V." certifierat ergonomiskt pallbandssystem av ErgoPack

AGR kvalitetscertifering  - Alla ErgoPack modeller

En omfattande granskning av expertkommittén var “Aktion gesunder Rücken e.V.“, en sammanslagning av de två största tyska tillbakaföreningarna, ErgoPack GmbH den årliga kvalitetscertifieringen av AGR för ErgoPack bandsystem. ErgoPack bandsystem rekommenderar ErgoPack också för förbättrad ryggradssäkerhet och arbetstagarsäkerhet i arbetet.

Vänligen överväg denna AGR-kvalitetscertifiering när du köper ett mobilt pallbandssystem.

För mer information om AGR-kvalitetscertifieringen vänlig se: www.agr-ev.de