Nakon obimnog ispitivanja od strane stručnog komiteta “Aktion gesunder Rücken e.V.“, nastali spajanjem dva najveća Nemačka udruženja za leđa, ErgoPack-u GmbH je odobren AGR sertifikat kvaliteta za ErgoPack sistem za vezivanje paleta i preporučuje ErgoPack Sistem kao proizvod dizajniran za zdraviju kičmu i sigurnost operatera na radnom mestu.

Molimo vas da pročitate AGR sertifikat o kvalitetu prilikom kupovine ErgoPak sistema.

Za više inforamcija o AGR sertifakatu kvaliteta molimo vas posetite sajt www.agr-ev.de