Sistemi za vezivanje

Ergonomičan sistem za vezivanje paleta za palete koje stoje na podu

ErgoPack Air 713-580 / 726-580 / 745-580

Ergonomičan sistem za vezivanje paleta za palete na kolicima, transportne trake, podizne stolove itd

Mobilni Overheight Module

Mobilni Overheight Module za palete do visine od 3,0 m

Stacionarna skija sa tunelom

Tunel za za skiju za postavljanje gredica

Mobilna skija sa tunelom

Mobilna stanica za skiju za postavljanje gredica

Kolica

Kolica za odmotavanje plastičnih traka

Glava za zavarivanje

Batrijska glava za zavarivanje

Trake

Plastične trake – PP i PET