Încă din 1999, competența tehnologică în domeniul legării mobile a paleților reprezintă baza companiei noastre. În acest context, ne ocupăm de dezvoltarea, producerea și distribuirea de sisteme mobile de legare a paleților de cea mai înaltă calitate, unice în lume, având ca obiectiv creșterea semnificativă a nivelului de siguranță și a ergonomiei necesare la legarea manuală a paleților. Astfel, îmbunătățim sănătatea și motivația angajaților și creștem eficiența în cadrul proceselor logistice ale clienților noștri. Prin aceasta, redefinim complet tema legării paleților prin produse inovatoare cu funcționalitate mai ridicată și caracteristici unice patentate.

Dialogul permanent cu utilizatorii din cele mai diverse domenii ne permite să venim în sprijinul nevoilor acestora, prin adaptări și dezvoltări speciale. Suntem motivați de creșterea companiei noastre în virtutea performanțelor, aceasta fiind baza pe care dorim să ne extindem cotele de piață existente. Ca specialiști recunoscuți la nivel internațional pe piața sistemelor mobile de legare a paleților, deținem încă de pe acum un rol de vârf. Activitatea noastră economică se bazează pe următorii cinci piloni ai culturii companiei noastre:

Angajații

Fundația care asigură succesul companiei noastre o reprezintă comportamentul fiecărui angajat în parte. Cooperarea responsabilă și motivația comună formează baza pentru soluții tehnice inovatoare și cea mai înaltă calitate, ceea ce asigură în final avantajul concurențial și continuitatea companiei noastre. Legăturile dintre angajați permit găsirea de soluții constructive și concrete la problemele existente. În acest mediu, echipa noastră puternică, profesionistă, face față zilnic cu rigurozitate și seriozitate noilor provocări. Angajații noștri se identifică cu compania, lucrând cu angajament și responsabilitate, ceea ce duce la o calitate peste medie a muncii lor. Punem mare preț pe calificările și formările ulterioare ale angajaților noștri. Dorim să le dezvoltăm abilitățile individuale, asigurându-le evaluarea și remunerația corectă în raport cu munca depusă.

Clienții

În centrul preocupărilor noastre se află interesul clientului. Măsurăm calitatea serviciilor pe care le oferim exclusiv pe baza satisfacției clienților noștri. Dorim să le oferim acestora doar produse și servicii caracterizate printr-o calitate și funcționalitate ridicată, eficiente și ușor de folosit. Cooperăm cu parteneri selecționați din lumea întreagă, interesul clienților noștri fiind prioritatea noastră.

Competența tehnologică

Cu o experiență de peste cincisprezece ani, dezvoltăm și construim sisteme de legare patentate inovatoare, care revoluționează legarea paleților în toate sectoarele. Selectarea atentă și îmbinarea tehnicii de ultimă generație cu materiale și tehnologii demonstrate ne permit să obținem produse inovatoare și fiabile. Pentru a ne consolida și mai mult poziția de top, o mare parte dintre investițiile noastre sunt alocate cercetării și dezvoltării. În plus, ne concentrăm permanent și pe dezvoltarea ulterioară și îmbunătățirea gamei noastre de produse deja existente, precum și pe îmbunătățirea tuturor proceselor tehnice și organizatorice. Pe lângă creșterea propriei competitivități, obiectivul acestui proces de îmbunătățire continuă îl reprezintă o calitate maximă a produselor și serviciilor, care să asigure în același timp și succesul durabil al clienților noștri.

Parteneriatul

Relațiile de parteneriat și loialitatea față de toate părțile implicate cântăresc foarte mult pentru noi. Printre aceștia se numără angajații, clienții și furnizorii, precum și autoritățile, instituțiile financiare și chiar și statul. Acordurile și angajamentele încheiate sunt respectate. Ne prezentăm ca partener onest și de încredere, cu standarde profesionale ridicate și punem preț în mod special pe relațiile comerciale durabile și sustenabile. Astfel, la selectarea partenerilor noștri contractuali, avem grijă ca exigențele lor privind calitatea - inclusiv în ceea ce privește un parteneriat - să coincidă cu ale noastre.

Mediul

În cadrul tuturor activităților companiei noastre, preocuparea cea mai mare o reprezintă protecția mediului înconjurător și tratarea responsabilă a resurselor naturale. Producem și distribuim exclusiv produse care respectă mediul pe întregul lanț de producție, conform stadiului actual de cunoaștere. Produsele noastre corespund ultimei generații a tehnologiei și respectă reglementările în vigoare privind utilizarea în condiții de siguranță pentru sănătate.

Lauingen, 12 decembrie 2012

Andreas Kimmerle
(Proprietar și director general)