• Karlheinz Arker, Kierownik ds. Technologii i rozwoju
  • Christian Stuber, Kierownik działu serwisu i produkcji
  • Marcel Fischer, specjalista od urządzenia ErgoPack Air oraz urządzeń napinająco-zgrzewających

Jeżeli zgłosisz awarię swojego urządzenia do spinania palet, nasz polski serwis techniczny spróbuje znaleźć źródło problemu podczas rozmowy telefonicznej i spróbuje rozwiązać problem. Taki system działa w 3 na 4 przypadkach.

Zapewniamy serwis techniczny uszkodzonego urządzenia na miejscu u klienta lub w naszym warsztacie na terenie Polski, gdzie w możliwie jak najkrótszym czasie, uszkodzone urządzenie zostanie sprawdzone, naprawione oraz odesłane z powrotem.

Mamy w Polsce również magazyn części zamiennych, więc jesteśmy w stanie dużą część elementów dostarczyć nawet w ciągu 24 godzin!

Oferujemy również pakiety części zużywających się oraz pakiet kluczowych modułów, które zapewnią maksymalne zabezpieczenie przed przerwami w użytkowaniu maszyny. Za pomocą instrukcji obsługi lub naszej asysty telefonicznej, wymiana modułu jest możliwa bez szczególnych umiejętności technicznych użytkownika.

W ten sposób koszty przerwy w działaniu oraz naprawy są w każdym przypadku ograniczone do minimum.