Po przeprowadzeniu przez ekspertów AGR obszernych badań, komisja (“Aktion Gesunder Rücken –AGR e.V.”), w skład której wchodzą przedstawiciele dwóch najbardziej kompetentnych w tym zakresie niemieckich stowarzyszeń, potwierdza ergonomię urządzenia Ergopack. Nadano znak jakości AGR dla systemów wiązania palet ErgoPack oraz rekomendują system ErgoPack, zaprojektowany dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proszę brać pod uwagę certyfikat jakości AGR, podczas decyzji o zakupie mobilnego systemu wiązania palet.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Certyfikatu Jakości AGR wejdź na stronę: www.agr-ev.de