Onze filosofie
 

Technische competentie op het gebied van mobiele palletomsnoering vormt sinds 1999 de basis van ons bedrijf. Tegen deze achtergrond ontwikkelen, fabriceren en verkopen we wereldwijd unieke, mobiele palletomsnoeringssystemen van de hoogste kwaliteit met als doel de veiligheid en ergonomie bij het handmatig insnoeren van pallets aanzienlijk te verbeteren. Daardoor bevorderen wij de gezondheid en motivatie van de medewerkers en verbeteren we de efficiëntie van de logistieke procedures van onze klanten. Daarbij definiëren we het onderwerp palletomsnoering door innovatieve producten met een grote functionaliteit en door patenten beschermde unieke verkooppunten geheel opnieuw.

In nauwe samenspraak met gebruikers uit de meest uiteenlopende branches zijn we in staat om aanpassingen en verdere ontwikkelingen gericht op hun behoeften af te stemmen. We hechten waarde aan een op winst gebaseerde groei van ons bedrijf en we zullen op basis hiervan aanwezige marktaandelen verder uitbouwen. Nu al hebben we op de markt voor mobiele palletomsnoeringssystemen als internationaal erkend specialist een leidinggevende rol. Het actieve economische handelen van ons bedrijf wordt daarbij ondersteund door de volgende vijf zuilen van onze bedrijfscultuur:

Medewerkers


De basis voor het succes van ons bedrijf is gebaseerd op het gedrag van iedere individuele medewerker. Verantwoord samenwerken en de gezamenlijke wil tot presteren zijn het fundament voor innovatieve technische oplossingen en topkwaliteit, wat uiteindelijk onze voorsprong op de concurrentie en daarmee het voortbestaan van ons bedrijf veiligstelt. De onderlinge omgang is daarbij gericht op constructieve en zakelijke probleemoplossingen. In deze omgeving gaat een krachtig en professioneel team op gewetensvolle en betrouwbare wijze dagelijks nieuwe uitdagingen aan. Onze medewerkers identificeren zich met het bedrijf, werken geëngageerd en onder eigen verantwoordelijkheid en leveren zo meer dan gemiddelde werkprestaties. De kwalificatie en verdere opleiding van onze medewerkers zijn voor ons bijzonder belangrijk. We streven er naar om hun individuele vaardigheden te bevorderen en om een eerlijke beoordeling en beloning van de geleverde prestaties te garanderen.

Klanten


Het belang van de klanten staat altijd centraal bij onze activiteiten. De kwaliteiten van de eigen prestaties bepalen we daarom uitsluitend door de tevredenheid van de klanten. Het is ons doel om onze klanten uitsluitend producten en diensten te leveren van een hoge kwaliteit en functionaliteit, die efficiënt en gebruiksvriendelijk inzetbaar zijn. De samenwerking met geselecteerde partners wereldwijd heeft daarbij in het belang van onze klanten een hoge prioriteit.

Technologische competentie


Met een ervaring van meer dan twintig jaar ontwikkelen en fabriceren we innovatieve, door patenten beschermde omsnoeringssystemen, die de mobiele palletomsnoering in alle branches op revolutionaire wijze verandert. Dat bereiken we door een doordacht afwegen en combineren van de nieuwste stand van de techniek met bewezen materialen en technologieën tot innovatieve en betrouwbare producten. Om deze voorsprong verder te vergroten, stromen grote delen van onze investeringen naar de onderdelen onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast werken we voortdurend aan de verdere ontwikkeling en verbetering van ons bestaande productaanbod, evenals aan het optimaliseren van alle technische en organisatorische processen. Het doel van dit continue verbeteringsproces is - naast het vergroten van het eigen concurrentievoordeel - een optimale mate aan product- en servicekwaliteit voor een blijvend resultaat bij onze klanten.

Partnerschap


Het gedrag en de loyaliteit van partners jegens alle deelnemers is voor ons van groot belang. Hiertoe behoren medewerkers, klanten en leveranciers evenals ambtenaren, financiële instellingen en ook de overheid. De gemaakte afspraken en toezeggingen worden opgevolgd. We zien onszelf als een eerlijke en betrouwbare partner met hoge professionele eisen, die nadrukkelijk waarde hecht aan langdurige en duurzame zakelijke betrekkingen. Daarbij letten we bij de keuze van onze zakelijke partners erop dat hun kwaliteitseisen - ook met betrekking tot een partnerschap - met die van ons overeenkomen.

Milieu


Bij al onze bedrijfsactiviteiten staat de bescherming van het milieu en een verantwoordelijke omgang met natuurlijke bronnen op de eerste plaats. We fabriceren en verkopen uitsluitend producten waarvan de gehele productieketen volgens de huidige stand van kennis milieuvriendelijk is. Onze producten voldoen aan de laatste stand van de techniek en aan geldende voorschriften voor gebruik dat geen inbreuk maakt op de gezondheid en dat zonder gevaar is.

Lauingen, 12 december 2012