Sistemi vezanja

Ergonomski sistem vezanja paleta stojećih na tlu.

ErgoPack Air 713-580 / 726-580 / 745-580

Ergonomski sistem vezanja paleta na kolicima, valjčanim stazama, podiznim stolovima i slično.

Mobilni visoki modul

Mobilni visoki modul za palete do visine 3,0m

Stacionarni tunel

Tunel za vezanje sa podložnim letvama

Mobilna postaja za vezanje

Mobilna postaja za vezanje sa podložnim letvama

Kolica

Kolica za plastične trake

Ručni alati

Baterijski ručni alati za vezanje

Trake

Plastične trake - PP i PET