Teknologinen asiantuntemus lavakuormien vanteutuksen alalla on ollut yhtiömme perusta vuodesta 1999 alkaen. Tällä periaatteella kehitämme, valmistamme ja toimitamme korkealaatuisia ja kaikkialla maailmassa tunnettuja siirrettäviä lavakuormien vanteutusjärjestelmiä. Tavoitteemme on parantaa merkittävästi turvallisuutta ja ergonomiaa käsin tapahtuvan lavakuormien vanteutuksen alalla. Pyrimme näin parantamaan käyttäjien terveyttä ja motivaatiota, samoin kuin asiakkaittemme logististen prosessien tehokkuutta. Samaan aikaan määrittelemme uudelleen lavakuormien vanteutuksen
keskittymällä innovatiivisiin tuotteisiin, joilla on erinomainen toimivuus ja ainutlaatuiset patentoidut ominaisuudet.

Käymällä jatkuvaa vuoropuhelua käyttäjien kanssa eri teollisuuden aloilla, voimme vastata suoraan asiakkaidemme tarpeisiin ja vaatimuksiin asiakaskohtaisilla ratkaisuilla ja uudistuksilla. Yhtiömme tuottavuuden kasvu on liikevoimamme, ja selkeänä tavoitteenamme on laajentaa jo olemassa olevaa merkittävää markkinaosuutta ollaksemme tunnustettu, alan johtava kansainvälinen asiantuntija siirrettävien lavakuormien vanteutusjärjestelmien sektorilla. Yhtiömme aktiiviset sisäiset toimet perustuvat viiteen tukipilariin:

Työntekijät

Yrityksemme menestyksen perusta on suoraa heijastusta jokaisen yksittäisen työntekijän toiminnasta. Vastuullinen johto, ryhmätyö ja yhteinen suorituksia koskeva päättäväisyys ovat perusta innovatiivisille teknologisille ratkaisuille ja poikkeukselliselle laadulle, joka varmistaa johtoasemamme markkinoilla ja samalla yhtiömme tulevaisuuden. Kaikkia huomioiva yhteydenpito tulee olla rakentavaa ja asenne asiallinen ongelmien ratkaisemiseen. Tällaisessa ympäristössä luja ja ammattitaitoinen joukkue hallitsee tietoisesti ja luotettavasti jokaisen uuden haasteen. Työntekijämme tuntevat yhtiön omakseen, ovat sitoutuneita työhönsä ja tuntevat vastuuta velvollisuuksistaan. Näin he kykenevät huomattaviin ja esimerkillisiin työsuorituksiin. Kiinnitämme erityistä huomiota työntekijöittemme ominaisuuksiin, koulutukseen, ja pyrimme kehittämään heidän kykyjään samalla kun noudatamme heidän työsuorituksiensa oikeudenmukaista arviointia ja palkitsemista.

Asiakkaat

Toimintojemme perustana ovat asiakkaan tarpeet. Asiakkaiden tyytyväisyys on suoritustemme yksinomainen mitta. Tavoitteemme on toimittaa asiakkaillemme vain korkealaatuisia tuotteita ja palveluja, joilla on korkea toimivuustaso, tehokkuus ja käyttäjäystävällisyys. Annamme suuren arvon asiakkaillemme ja keskinäiselle yhteistyölle.

Teknologinen asiantuntemus

Kehitimme ja valmistimme innovatiivisia vanteutusjärjestelmiä yli 20 vuotta, jotka nyt ovat mullistaneet siirrettävän lavakuormien vanteutuksen kaikilla teollisuuden sektoreilla. Hyödynnämme hallitusti hyviksi osoittautuneiden ja koestettujen materiaalien valikoimaa, samoin kuin uusinta teknologiaa, jotta voimme kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja luotettavia laatutuotteita. Voidaksemme vahvistaa ja laajentaa edelleen johtoasemaamme, kohdistuu suuri osa investoinneistamme tutkimukseen ja kehitykseen. Tämän lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään nykyistä tuotevalikoimaamme, samoin kuin teknisiä ja organisatorisia prosessejamme. Oman kilpailukykymme lisäämisen ohella on tämän jatkuvan edistämisprosessin tavoite tarjota suurin mahdollinen tuotteiden ja palvelun laatu ja varmistaa näin pysyvä menestys asiakaskunnassamme.

Toimintakumppanuus

Yhteistyöhaluinen ja luotettava suhtautuminen kaikkiin kumppaneihin – olkoon kyseessä työntekijät, asiakkaat, sopimuskumppanit, rahoituslaitokset tai julkishallinto – on erittäin tärkeää. Kaikkia järjestelyjä, sitoumuksia tai muita sopimusasioita pidetään arvossa. Ymmärrämme itse olevamme rehellinen ja luotettava liikekumppani, jolla on korkeat ammattitaitovaatimukset ja joka kiinnittää erityistä huomiota kestäviin, pitkäaikaisiin liikesuhteisiin. Kiinnitämme vuorostamme erityistä huomiota siihen, että valittujen liikekumppaneittemme ammatilliset standardit vastaavat omiamme.

Ympäristö

Kaikissa liiketoimissamme on ympäristönsuojelu ja vastuullinen luonnonvarojen käsittely meille erittäin tärkeää. Valmistamme ja toimitamme yksinomaan sellaisia tuotteita, joiden tuotantoketju on täysin ympäristöystävällinen nykyisen tietotason mukaisesti. Tuotteemme vastaavat aina viimeisintä teknistä kehitystä, ja ne noudattavat soveltuvia lakeja ja hyväksyttyjä teollisuuden ja julkishallinnon vaatimuksia, tavoitteena varmistaa turvallinen ja terveyttä edistävä työprosessi.

Lauingen, 12. päivänä joulukuuta 2012

Andreas Kimmerle
(Toimitusjohtaja ja yrityksen omistaja)