• ErgoPack je nastaven před paletou. Vodící řetěz...
  • protáhne pásku pod paletou ...
  • a vyjede opět na opačné straně nahoru ...

  • přímo do ruky obsluhy.
  • Poté se vodící řetěz vrátí opět zpět a páska

  • je při tom pevně přidržována obsluhou.
  • Zvedač pásky zvedá druhý konec pásky přímo k obsluze.
  • Páska je svařovací hlavou...

  • bezpečně svařena.