Naše filozofie
 

Od roku 1999 je předmětem podnikání naší společnosti technologická odbornost v oblasti mobilního páskování palet. Z tohoto důvodu vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme celosvětově jedinečné, mobilní systémy vázaní palet nejvyšší kvality, s cílem zvýšit bezpečnost a ergonomii při manuálním páskování palet. Tímto podporujeme zdraví a motivaci zaměstnanců a zvyšujeme efektivitu logistických procesů našich zákazníků. Definujeme zcela nově a zásadně téma páskování palet a to novými inovativními produkty s vysokou funkčností a s patentovaným, jedinečným přínosem pro zákazníka.

Udržováním nestálého těsného dialogu s uživateli z různých odvětví průmyslu jsme schopni pružně reagovat přímo na potřeby a požadavky zákazníků. Růst naší společnosti je pro nás hnacím motorem a je naším deklarovaným cílem i nadále zvyšovat náš podíl na trhu. Již nyní zde máme vedoucí roli a jsme mezinárodně uznávanými specialisty v oboru mobilních páskovacích systémů. Aktivní hospodářská činnost naší firmy je založena na následujících pěti pilířích naší firemní kultury:

Zaměstnanci


Základ úspěchu naší společnosti je založen na chování každého jednotlivého zaměstnance. Zodpovědné chování, týmová spolupráce a vzájemné odhodlání k plnění cílů jsou základem pro inovativní technologická řešení a nejvyšší kvalitu, která zajišťuje naši konkurenční výhodu a pozici na trhu. Vzájemný kontakt zaměstnanců se zaměřuje na konstruktivní, věcné řešení problémů a v tomto prostředí čelí náš silný a profesionální tým spolehlivě a svědomitě každodenním výzvám. Naši zaměstnanci se plně ztotožňují se společností a zavázali se zodpovědně pracovat a přispívat nadprůměrným pracovním výkonem k plnění svých funkcí. Přikládáme velký význam kvalifikaci a dalšímu vzdělávání našich zaměstnanců a chceme podporovat jejich individuální schopnosti a zajistit tak spravedlivé ocenění za jejich práci a výkon.

Zákazníci


Zájem o zákazníky je pro nás zásadním bodem naší činnosti. Měřítkem kvality našich služeb je výhradně spokojenost zákazníků. Naším cílem je nabídnout klientům pouze výrobky a služby, které mají vysokou kvalitu a funkčnost a mohou být provozovány efektivně a uživatelsky přívětivě. V zájmu našich klientů klademe velký důraz na vzájemnou spolupráci s vybranými partnery po celém světě.

Technologická odbornost


Již déle než 20 let budujeme naše zkušenosti a uplatňujeme je dále ve vývoji a výrobě inovativních patentovaných systémů, které přináší převrat v mobilním páskování palet ve všech průmyslových odvětvích. Nové, inovativní a spolehlivé produkty vyrábíme vyváženou kombinací nejnovějších technologií s osvědčenými, testovanými materiály. Aby bylo možné dále zajistit a zvětšit náš náskok, velkou část našich investic směřuje do výzkumu a vývoje. Kromě toho neustále pracujeme na dalším rozvoji, zlepšení stávajícího sortimentu a na optimalizaci všech technických a organizačních procesů. Cílem tohoto kontinuálního procesu zlepšování je - kromě zvýšení vlastní konkurenceschopnosti - nejvyšší úroveň kvality produktů a služeb pro trvalý úspěch u našich zákazníků.

Partnerství


Férové jednání a loajalita vůči všem zúčastněným stranám – ať jde o zaměstnance, zákazníky, dodavatele, finanční instituce nebo stát - má pro nás prvořadý význam. Veškeré ujednání a závazky jsou respektovány. Pokládáme se za férového a spolehlivého partnera s vysokými profesními standardy, který klade velký důraz na udržení dlouhodobých a pevných obchodních vztahů. Při výběru našich smluvních partnerů dbáme proto na to, aby jejich požadavky na kvalitu byly srovnatelné s našimi, i ohledně partnerství.

Životní prostředí


Ochrana životního prostředí a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji zaujímá u všech našich obchodních aktivit nejvyšší místo. Vyrábíme a prodáváme výhradně produkty šetrné k životnímu prostředí. Naše výrobky sledují vždy nejnovější technický vývoj a jsou v souladu s platnými zákony pro jejich bezpečné a zdravotně nezávadné používání.

Lauingen, 12. prosince 2012