Ergonomičan sistem za vezivanje paleta na visini.

Sa Air-om, podesivom po visini, takođe možete ergonomski vezati palete na visini, stojeći uspravno i bez savijanja na dole. To se postiže patentiranom levitirajućom dvostrukom Lančanicom. Dvostruka Lančanica se može podesiti besprekorno do visine od 580 mm. Štaviše, uz pomoć dva ultrasonična senzora, Air automatski detektuje širinu palete.

Da vežete palete za:

  • transportne trake
  • stolove za podizanje
  • sve vrste kolica
  • sa džojstikom na elektronski pogon
  • automatsko merenje širine palete
  • za PP i PET trake
  • sa glavom za zavarivanje trake (zatezanje 1200N / 2500N / 4500N) i trostrukim podizačem alata

Molim, obratite nam se za cene , informacije ili demonstraciju direktno u vašoj kompaniji putem i-mejla ili kontakt formulara. Odgovor ćete dobiti odmah!

Technical data

ErgoPack Air 713-580 / 726-580 / 745-580
Dimenzije Širina=1360mm
Visina=1600mm
Dubina=1240mm
Težina 280 kg
(uključujući bateriju)
Maksimalne dimenzije palete Širina: 2,40 m
(samostojeća do 2 m, sa prvom tačkom potpore između 1 i 1,80 m do 2,40 m)
Visina 2,0m
Minimalno odstojanje od zemlje 50mm
Minimalna širina 180mm
Maksimalna vertikalna visina između poda i palete 580mm
električno podešavanje visine
sa 5 pozicija visine koje mogu da se memorišu
Podesivost visine palete a) ručno uz pomoć tastature
b)automatsko prepoznavanje visine palete ultrasoničnim sistemom
Ekran Ekran u boji 4,3 inča
dispej u boji dijagonale 4,3 inča sa posebnom membrana- tastaturom za rad sa rukavicama
Dvostruka lančanica
izrađena od:
1. Vođena Lančanica: visoke čvrstoće, ojačana staklenim vlaknom, kurta na prednjoj strani, sa specijalnim samo-podmazivanjem, nije potrebno održavanje
2. Suspenzivna Lančanica: specijalna Lančanica, kruta na prednjoj strani, izrađena od visoke čvrstoće aluminijumskih u-profila. Zglobovi od legiranog čelika i bez podmazivanja i samopodmazujućih sinter bronznih ležajeva
Oprema Punjač
Set alata
Trostruki podizač alata
Glava za zavarivanje 2.500N do 4500N
Način varenja Frikciono zavarivanje - zavarivanje u kojem se toplota stvara trenjem jedne komponente prema drugoj pod pritiskom
Način umetanja traka na traku
Vrste traka koje mogu da se koriste PET, PP
Širina traka Air 713-580: 9 - 13 mm
Air 726-580: 12 - 16mm
Air 745-580: 16 - 19mm
Sila zatezanja Air 713-580: do 1.200N
Air 726-580: do 2.500N
Air 745-580: do 4.500N
Snaga 24V DC
Baterija 24V/35Ah, Pb
Vreme punjenja Oko 8-9h