ЕrgoPack osnivač Andreas Kimerli je strastven kada je u pitanju ergonomija::

"Ako je osoba odsutna sa posla, ili čak i trajno, zbog problema sa leđima, to košta mnogo novca. Mnogi ljudi to ne uzimaju u obzir."

U stvari: problem sa leđima zbog čestog savijanja ili rada sa savijenim leđima, su među najčešćim profesionalnim bolestima, što je dokazano statistikom.

ErgoPack je konačno rešio problem sa leđima sa vezivanjem paleta- i nudi mnoge druge prednosti u kupovini. Čak i kao školarac zaposlen na poslovima tokom raspusta u drvnoj industriji svojih roditelja, Andreas je bio uznemiren čestim savijanjem potrebnim prilikom vezivanja paleta. Kao obučeni inženjer za tehnologiju drveta, počeo je da traži odgovarajuća rešenja.

"Ali," kaže Kimmerle danas, "stručnjaci nisu razumeli problem. Ili su mi pokazali ogromnu mašinu, ili jednostavno rekli "uzmite metlu sa urezom na kraju, i iskoristite to za aplikaciju trake ..."

Dakle, Kimmerle se bacio na posao, a 1999. godine izumeo svoju prvu mašinu za vezivanje paleta. 2002. godine dobio je zlatnu medalju izložbe međunarodnih izumitelja u Ženevi i nagradu Nemačkog pronalazača i osnovao firmu ErgoPack GmbH.

Danas je preko 10000 ErgoPack sistema prodato u 55 zemalja širom sveta. Mašine su jednostavne za rad. Međutim, kako bi sve bilo dobro od početka, stručnjaci iz ErgoPack-a takođe pružaju obuku zaposlenih u prostorijama kupca prilikom isporuke sistema. ErgoPack - ime kaže sve: Ergonomsko vezivanje paleta i paketa. Savijanje je sada stvar prošlosti sa ErgoPack-om.

Budućnost izgleda dobro za ErgoPack: U avgustu 2010. kompanija je napustila svoju prvobitnu lokaciju Hochstadt i preselila se u veće kancelarije, montažu i skladište samo nekoliko kilometara dalje u Lauingenu - potražnja za ErgoPack sistemima sve više je u porastu ...