Ergonomski sistem vezanja paleta stojećih na tlu.

Ergonomski sistem vezanja paleta na kolicima, valjčanim stazama, podiznim stolovima i slično.

Mobilni visoki modul za palete do visine 3,0m

Tunel za vezanje sa podložnim letvama

Mobilna postaja za vezanje sa podložnim letvama

Kolica za plastične trake

Baterijski ručni alati za vezanje

Plastične trake - PP i PET